Siirry sisältöön

Puutteellisesta sosiaaliturvasta kärsivät työntekijäryhmät saavat huomiota EU-tasolla

EU-maiden työministerit vahvistivat joulukuun ministerineuvostossa periaatteen, että sosiaaliturvan pitäisi koskea kaikenlaisia työntekijöitä. Itsensätyöllistäjien sosiaaliturvaa jäsenmaat eivät kuitenkaan haluaisi pakolliseksi.

Jäsenmaiden työministerit pääsivät joulukuun alussa yhteisymmärrykseen siitä, millaisia suosituksia jäsenmaille pitäisi antaa epätyypillisissä työsuhteissa olevien sosiaaliturvan parantamiseksi. 

Ministereiden poliittisen yhteisymmärryksen mukaan sosiaaliturvan ulottaminen koskemaan kaikenlaisia työntekijöitä pitäisi olla jäsenmaissa pakollista. 

Tämä koskisi työttömyysetuuksia, sairaus- ja terveydenhuoltoetuuksia, äitiys- ja isyysetuuksia, työkyvyttömyyttä, vanhuusetuuksia tai työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyviä etuuksia.  

Itsensätyöllistäjille ministerit päätyivät kuitenkin suosittelemaan edelleen vain vapaaehtoista pääsyä sosiaaliturvan piiriin. 

Komission alkuperäinen näkemys suositusten tasosta on tässä mielessä vahvempi kuin jäsenmaiden, sillä se olisi halunnut että myös itsensätyöllistäjien kattaminen sosiaaliturvassa olisi jäsenmaissa pakollista. 

Ministereiden neuvottelutuloksen mukaan jäsenmaissa pitäisi myös varmistaa sosiaaliturvan riittävä taso ja siirtymiä eri statusten välillä esimerkiksi silloin kun työntekijä ryhtyy yrittäjäksi, pitäisi helpottaa.

Komissio on halunnut kannustaa jäsenmaita myös nostamaan epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien sosiaaliturvaetuuksien tasoa.

Euroopan-tason työntekijäjärjestö EAY:lle (European Trade Union Confederation ETUC)  jäsenmaiden päätös jättää suosittelematta pakollista sosiaaliturvaa itsensätyöllistäjille oli pettymys. Euroopan työvoimasta n. 15 prosenttia on itsensätyöllistäjiä.

Kuitenkin ministereiden vahvistama poliittinen näkemys antaa EAY:n mukaan toivoa siitä, että epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien sosiaaliturva paranee. 

Suositukset sosiaaliturvan laajentamiseksi jäsenmaissa ovat osa Euroopan sosiaalisten oikeuksien julistusta, niin sanottua sosiaalisten oikeuksien pilaria. 

Pilari ei ole jäsenmaita velvoittava, mutta jäsenmaat ovat sitoutuneet sen toteuttamiseen. Suomen palkansaajien mielestä on tärkeää, että pilaria toimeenpannaan ja että sillä saadaan aikaan konkreettisia tuloksia. 

Ministerineuvoston 6.12.2018 hyväksymä poliittinen yhteisymmärrys

FinUnionsin juttu 16.3.2018 komission ehdotuksesta sosiaaliturvan laajentamiseksi