Siirry sisältöön

Tasa-arvo vaatii vielä hartiavoimin töitä

Noin puolet maailman väestöstä on naisia, mutta yritysten ja politiikan johdossa heitä on huomattavasti vähemmän. EU:n tavoite on edistää miesten ja naisten tasa-arvoa, mikä on helpommin sanottu kuin tehty, kun esimerkiksi työssä vaadittavat tiedot ja taidot muuttuvat.

Maailman talousfoorumin joulukuussa 2018 julkaisema tasa-arvoraportti (Global Gender Gap Report) on sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta masentavaa luettavaa: Maailman väestöstä naisia ja miehiä on melko tasan, mutta tutkituista noin 150 maasta vain 17:ää johtaa nainen, ministereistä noin joka viides on nainen. Parlamenttien jäsenistä noin neljännes on naisia.

Tasa-arvoisimpia maita ovat Islanti, Norja, Ruotsi ja Suomi, mutta maakohtaiset erot ovat huomattavia – jopa Euroopassa. Kun Suomessa pian päättyvällä istuntokaudella naisia on ollut kansanedustajina reilut 40 prosenttia, Euroopan parlamentissa naisten osuus on jäänyt 36 prosenttiin.

Vuosi sitten kansalaisjärjestö Open Society kiinnitti huomiota tähän epäsuhtaan: naisten ääni ei kuulu yhtäläisesti politiikassa, vaikka esimerkiksi talous- tai sosiaalipoliittiset päätökset vaikuttavat sekä miehiin että naisiin.

”On ongelma, että meillä ei ole riittävästi naisia päätöksentekijöinä. Emme puhu etuoikeuksista, vaan välttämättömyydestä. Tämä ei ole naisasia, vaan yhteiskunnallinen kysymys: jotain on vialla, koska yli 60 prosenttia yliopistoista valmistuneista on naisia – mutta sitten he katoavat jonnekin”, oikeus- ja tasa arvoasioista vastaava EU-komissaari sanoi Euroopan parlamentissa kansainvälisen naistenpäivän aattona pidetyssä tilaisuudessa.

Miesten ja naisten tasa-arvon edistäminen on yksi EU:n keskeisistä päämääristä, joka mainitaan perussopimuksen 3. artiklassa. EU on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa. Viimeksi tammikuussa komissio, parlamentti ja jäsenmaat pääsivät alustavaan sopuun Euroopan laajuisen isyysvapaan vähimmäismäärästä, mutta tasa-arvotyö ei tekemällä lopu.

FinUnionsin juttu 25. tammikuuta 2019 EU:n perhevapaauudistuksesta

Digitalisaatio on tasa-arvokysymys

Esimerkiksi maailman talousfoorumin tasa-arvoraportti kiinnittää huomiota digitalisaation luomiin tasa arvokysymyksiin, sillä digitalisaation odotetaan muuttavan työelämää voimakkaasti lähivuosina. Tällä hetkellä tekoälyn parissa työskentelevistä 78 prosenttia on miehiä ja 22 prosenttia naisia.

Raportin mukaan tämä epäsuhta todennäköisesti vaikuttaa esimerkiksi sukupuolten palkkakehitykseen tulevaisuudessa, kun työelämän uudet keskeiset taidot painottuvat miehille. Sukupuolten epätasapaino voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisia tulevaisuuden tuotteet ja palvelut ovat, jos naisten näkökulmaa ei huomioida tekoälyn kehityksessä.

Raportin mukaan naisten vähäinen osuus tekoälyyn liittyvissä tehtävissä on menetetty mahdollisuus, sillä alaa vaivaa jo nyt pula pätevistä tekijöistä.

Tasa-arvon edistäminen on yksi Euroopan ammatillisen yhteistyöjärjestön ETUC:n (European Trade Unon Confederation) tavoitteista toukokuun EU-vaaleissa.

”Ammattiyhdistysliike tukee naisten oikeuksia ja naisten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan – sekä äänestäjinä että ehdokkaina”, sanoo ETUC:n liittosihteeri Montserrat Mir.

ETUC vaatii vaaliohjelmassaan esimerkiksi palkkatasa-arvoa ja sosiaalisten oikeuksien vahvistamista, mikä osaltaan edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista.

ETUC:n vaaliohjelma suomeksi