Siirry sisältöön
Kuva: iStock.com / Jens Domschky

Vähimmäispalkkadirektiivi – Kysymyksiä ja vastauksia

Kokosimme yhteen yleisimpiä kysymyksiä komission vähimmäispalkkoja koskevasta direktiiviehdotuksesta. Mitä hyötyä ehdotuksesta olisi Suomelle? Entä mitä vaikutuksia sillä olisi Suomessa?

Komission ehdotus, jonka tavoitteena on turvata vähimmäispalkkojen riittävyys Euroopan unionissa, ilmestyi viime lokakuussa.

Ehdotus sisältää jäsenmaille suunnattuja velvoitteita turvata vähimmäispalkkojen taso.

Suomea, kuten myös muita jäsenmaita, koskevat ehdotuksen velvoitteet tukea työmarkkinaosapuolten sopimusneuvottelemista ja raportoida palkkojen kehittymisestä komissiolle.

Kokosimme yhteen direktiiviehdotusta koskevia kysymyksiä. Mitä hyötä ehdotuksesta olisi Suomelle? Miten ehdotuksen mukaisella direktiivillä taattaisiin se, että vähimmäispalkat nousevat EU:ssa? Ja monta muuta.

Lue myös FinUnionsin kanta komission vähimmäispalkkaesitykseen.