Siirry sisältöön
Viimemetreillä direktiiviehdotukselle löydettiin turbovaihde sen käsittelyyn. Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta arvioi riskin siitä, että ensi kauden parlamentti suhtautuisi aloitteeseen nuivasti, olevan erityisen korkea ja on päättänyt yrittää löytää direktiiville parlamentin kannan vielä tämän vaalikauden aikana. Kuva: iStock.

Eurooppalaisen yritysneuvostodirektiivin matka jatkuu

Tätä blogia kirjoittaessa tulee mieleen sanonta, että ei sitä Roomaakaan päivässä rakennettu. Ei tosiaan, ja tämä pätee hyvin moneen muuhunkin asiaan, kuten otsikossa mainittuun EWC-direktiiviin ja sen tarkistamiseen. Poliittisen konsensuksen rakentaminen, kaikkien osapuolten kuuleminen, viimeisten viilausten tekeminen ja niiden osallisten tyynnytteleminen, joita muutokset eivät välttämättä miellytä. Kaikki tämä vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä.

Jos mennään ajassa taaksepäin, niin EWC-direktiivi on luotu jo 1994, ja sitä on tarkistettu kerran 2009. Nyt on jo 15 vuotta vierähtänyt, ja direktiiviin ollaan tekemässä kaivattuja muutoksia. Näillä muutoksilla pyritään mukautumaan globaaliin muuttuvaan toimintaympäristöön.

Parlamentin oma-aloitemietintö taustalla

Lyhyenä kertauksena, direktiivin uudelleenpäivitys lähti europarlamentaarikko Dennis Radtken (EPP, Saksa) oma-aloitemietinnöstä, jonka parlamentin työllisyyden- ja sosiaaliasioiden EMPL-valiokunta hyväksyi 30. marraskuuta 2022.

Tekstissä ehdotetut muutokset sisältävät oikea-aikaisen ja tarkoituksenmukaisen kuulemisen, direktiiviä edeltäville sopimuksille myönnettävien poikkeuksien lopettamisen, kovemmat rangaistukset ja eurooppalaisen yritysneuvoston kansallisen oikeussuojan saatavuuden.

Kun Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön vuosi sitten, pallo siirtyi näin komissiolle. Direktiivistä tulikin yksi loppukauden odotetuimmista aloitteista. Myös eurooppalainen ay-liike kehotti komissiota esittämään ehdotuksensa tarkistetuksi EWC-direktiiviksi. Valoa tunnelissa alkoi näkyä syksyllä 2023, kun komissio ilmoitti vuoden 2024 työohjelmansa yhteydessä, että aloite eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevista säännöistä on tulossa. 

Tämä lupaus toteutui, kun komissio antoi ehdotuksensa direktiivin tarkistamiseksi tammikuussa 2024. Ensimmäisenä kommentoimassa ehdotuksen sisältöä oli muun muassa Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC, joka on toivonut vahvempaa direktiiviä. ETUC:lla on olemassa myös 10 kohdan toimintaohje.

Komission ehdotus ontuu, vaikka sisältää hyviäkin muutoksia

Kokonaisuutta tarkasteltaessa nykyinen esitys ei vastaa sitä, mitä ammattiyhdistysliike tavoittelee. Tällä päästään kuitenkin hieman parempaan tilanteeseen, joka on tärkeä asia isossa kuvassa.

Yksi tärkeä asia, jonka eurooppalainen ammattiyhdistysliike haluaisi mukaan direktiiviin, on ns. franchising-yritykset, joita ei ole otettu mukaan lainkaan. Tällaisia yrityksiä toimii kuitenkin Euroopan alueilla useita, ja ne täyttäisivät direktiivin vaatimuksen eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta.

Esityksen ehkä pieneltä vaikuttava kohta, joka on kuitenkin merkittävä, on se, että yritysten tulee pitää vähintään kaksi kokousta vuodessa. Tässäkin on ollut hyvin erilaisia käytäntöjä ja uudistus lisäisi yritysten työntekijöiden kanssakäymistä keskenään. Työntekijöiden näkökulmasta tämä on hyvä asia siinä mielessä, että näin eri maiden yritysneuvoston jäsenet pääsevät luomaan kontakteja ja luottamuksellisia suhteita keskenään. Jo pelkästään tämä olisi tärkeää.

Myös ammattiliittojen koordinaattorien aseman vahvistaminen otetaan ilolla vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt myös ammattiliiton edustajalla, mikäli sellainen on valittu, on oikeus osallistua EWC:n kokouksiin. Tämä on ollut ongelmallinen asia varsinkin suomalaisten yritysten koordinaattorien kohdalla.

Yksi selkeä ongelmakohta, joka komission esityksessä on, koskee EWC-sopimusten uudelleenneuvotteluvelvoitetta. Tätä kohtaa voidaan ja mahdollisesti tultaisiin tulkitsemaan niin, että kaikki jo tehdyt EWC-sopimukset tulisi neuvotella uudelleen. Viimekertaisen direktiivin uusimisen aikaan 2009, tällaista kohtaa tai tulkintaa ei ollut. Komissio sanoo tulkitsevansa tekstiä toisin, monet juristit taas näkevät tulkinnan mahdollisuuden niin, että uudelleenneuvottelu tulisi pakolliseksi.

Käsittely nopeutetaan parlamentissa

Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnassa on vahva yksimielisyys EWC-direktiivin uudistamisen tarpeesta. Tämä tuli selväksi valiokunnan keskusteluissa 14. helmikuuta. Kokouksessa nostettiin myös esille niitä puutteita, joita komission esitys ei pidä sisällään. Näistä merkittävimmät olivat sanktioiden puute tai vähäisyys sekä ns. franchising-yritysten puuttuminen direktiivistä.

Viime metreillä direktiiviehdotukselle löydettiin turbovaihde sen käsittelyyn. Valiokunta arvioi riskin siitä, että ensi kauden parlamentti suhtautuisi aloitteeseen nuivasti, olevan erityisen korkea ja on päättänyt yrittää löytää direktiiville parlamentin kannan vielä tämän vaalikauden aikana. Tästä syystä vauhti on huima.

Voidaan miettiä, miten tulkinnallisia kohtia pystytään miettiä vauhdin olevan kova. Onko mahdollista löytää enemmistöä tyydyttävää ratkaisua? Ja vaikka sellainen löytyisi työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnasta, kantaako se myös parlamentin täysistunnossa? Tämä kaikki selviää jo lähiviikkojen aikana, kun valiokunnan on määrä äänestää kannastaan 3. huhtikuuta pidettävässä kokouksessaan ja parlamentin täysistuntoon mentäisiin huhtikuun lopussa. Vauhti siis vain kiihtyy loppua kohden!

Kirjoittaja on työkierrossa FinUnionsin toimistolla ja perehtyy ajankohtaisiin lakihankkeisiin Eurooppa-tasolla.