Siirry sisältöön

Neuvosto siunasi kolme työntekijöiden asemaa parantavaa esitystä

Neuvosto hyväksyi EU:n Slovakiaan sijoitettavan työviranomaisen perustamisen, työolodirektiivin ja perhevapaauudistuksen.

EU:n neuvosto on vahvistanut kolme lakihanketta, jotka parantavat työntekijöiden asemaa. Kaikista neuvoston 13. kesäkuuta vahvistamista lakihankkeista on ollut alustava sopu EU-parlamentin ja komission kanssa viime keväästä lähtien.

Neuvosto hyväksyi niin sanotun työolodirektiivin. Direktiivi parantaa erityisesti epätyypillisissä työsuhteissa – kuten nollatuntisopimuksilla – työskentelevien asemaa. Direktiivi vahvistaa työnantajien velvollisuutta ilmoittaa työntekijöille ennakolta, milloin ja miten paljon heidän odotetaan työskentelevän. Direktiivi esimerkiksi edellyttää, että työnantajan on kerrottava ennakolta palkallisten työtuntien vähimmäismäärä, vaikka todellinen työmäärä olisi vaikeasti ennakoitavissa.

Direktiiviä sovelletaan pääsääntöisesti kaikkiin työntekijöihin, jotka työskentelevät yli kolme tuntia viikossa neljän viikon ajanjaksolla.

Lue lisää FinUnionsin jutusta 8. helmikuuta 2019

Perhevapaadirektiivi puolestaan luo Eurooppaan vähintään 10 päivän isyysloman ja molemmille vanhemmille oikeuden neljän kuukauden vanhempainvapaaseen, josta kaksi kuukautta on kiintiöity, eli sitä ei voi siirtää toiselle vanhemmalle. Lisäksi direktiivi antaa työntekijälle oikeuden viiden päivän vuosittaiseen omaishoitovapaaseen ja pyytää työ- ja perhe-elämän yhdistämistä helpottavia järjestelyjä esimerkiksi työajoissa.

Direktiivi ei vaikuta merkittävästi Suomeen, jossa jo nyt on käytössä 54 päivän isyysloma, joka katsotaan direktiivin tarkoittamaksi vanhempainvapaaksi siltä osin, kun se ylittää direktiivin 10 päivän isyysvapaan.

Lue lisää FinUnionsin jutusta 25. tammikuuta 2019

Työolo- ja perhevapaadirektiivit eivät itsessään luo työntekijöille uusi oikeuksia. Direktiivit ovat EU:n lainsäädäntöohjeita jäsenvaltioille, jotka määrittelevät eurooppalaiset vähimmäisvaatimukset, jotka kaikkien maiden on täytettävä. Jäsenmaat kuitenkin saavat itsenäisesti päättää, miten ne toteuttavat direktiivien tavoitteet kansallisessa lainsäädännössä.

Jäsenmailla on kolme vuotta aikaa järjestää lainsäädäntönsä niin, että ne vastaavat työolo- ja perhevapaadirektiivien sisältöä.

Euroopan työviranomainen perustetaan Bratislavaan

Neuvosto päätti lopullisesti uuden työviranomaisen (ELA, European Labour Authority) perustamisesta. Itse työviranomaisesta syntyi sopu kolmikantaneuvotteluissa helmikuussa.

Lue lisää FinUnionsin jutusta 15. helmikuuta 2019

Sovun syntymistä edisti se, että kolmikantaneuvotteluissa uuden viraston sijoituspaikka jätettiin avoimeksi. Kevään aikana EU-virastoa havitelleet jäsenmaat ovat vakuutelleet muita omasta paremmuudestaan ja lopulta jäsenmaiden äänestyksessä virasto päätettiin sijoittaa Slovakian pääkaupunkiin Bratislavaan.

Viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa jo tänä vuonna, mutta sen pitäisi olla täydessä toimintavalmiudessa vuonna 2023.